Male teacher in a library

Sharpin Security Hub

Tervetuloa Sharpin Security Hub -sivustolle. Meiltä saat kattavasti hyödyllistä tietoa niin kyberturvallisuudesta kuin perustason tietoturvastakin yrityksesi suojaamiseksi digitalisaation todellisilta uhkilta.

Kytke tietoturva päälle

Nykypäivänä kaikki yritykset toimivat verkossa tavalla tai toisella. Lähetämme sähköpostia, käytämme langattomia verkkoja, pidämme etäkokouksia ja osallistumme webinaareihin. Tämä tarkoittaa, että PK-yrityksetkin ovat vaarassa joutua kyberhyökkäysten kohteeksi, ja näiden hyökkäysten määrä vain kasvaa. Kyberhyökkäys voi vahingoittaa vakavasti yrityksen toimintaa. Riippumatta yrityksen toimialasta, olipa se rakentamista tai puhtaasti tietotyötä, digitalisaatioon liittyy todellisia riskejä, jotka toteutuessaan voivat haitata vakavasti liiketoimintaa.

Järjestimme kyselytutkimuksen, johon vastasivat tuhannet PK-yritysten edustajat kautta Euroopaan, selvittääksemme todellisia tietoturvariskejä ja tarjotaksemme entistä parempia suojautumiskeinoja.

Collage of hybrid working images

ARTIKKELI

PK-yrityksen suurin tietoturvauhka on inhimillinen virhe

Tähän maailmanaikaan pienikin virhe voi koitua yrityksen kohtaloksi. Kolmasosa PK-yritysten kyselytutkimukseen vastanneista ilmoitti, että työntekijöiden tiedon ja koulutuksen puute on lisännyt tietoturvaan liittyviä haasteita. Selvitimme, mitä sisäinen uhka voi tarkoittaa ja miten sitä voi torjua. 

 

Doctors using tablet - avoiding human error

ARTIKKELI

Tietoturvaa työelämän todellisiin riskeihin

Kyberhyökkäysten määrä kasvaa, ja IT-päättäjät kautta Euroopan pohtivat, miten suojautua. Kyselytutkimuksemme mukaan 68 prosenttia IT-päättäjistä ei usko yrityksensä kykyyn käsitellä tietoturvariskejä, ja moni pohtii, millaisia seurauksia hyökkäyksestä voi koitua. Tässä artikkelissa kerrotaan yleisimmistä tietoturva-aukoista ja parhaista suojautumiskeinoista. 

Female business owner using a laptop in her clothing store

Tietoturvasanasto

Laadimme yleisimmistä tietoturvatermeistä sanaston, joka auttaa myös hahmottamaan kyberturvallisuustilannetta. Tutustumalla sanastoon saat samalla tietoa riskeistä ja ratkaisuista.

ARTIKKELI

PK-yritysten tietoturvassa on vielä parantamisen varaa

Riskeihin varautuminen ei ole yhtä kuin toimiva tietoturva. Kyselytutkimuksemme mukaan PK-yritykset uskovat varautuneensa kyberuhkiin mutta eivät puolustuksensa pitävyyteen. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten yritys voi varautua todellisiin uhkiin ja suojautua niiltä.

Two engineers with a laptop in a control room

Infograafin otsikko

PK-yrityksen toiminnan keskeytyminen on todellinen riski

Tietoturvan järjestäminen vaikeutuu saman tien, kun lanseerataan uusi laite tai sovellus. Kyberhyökkäysten määrä kasvaa, ja se vaikuttaa PK-yritysten toimintaan. Riskit ovat todellisia, ja hyökkäys tulee usein yllätyksenä. Kannattaa selvittää, mitkä ovat PK-yritysten kohtaamat todelliset tietoturvariskit.

1/3 of SMEs have been impacted by a computer virus attack