Trees
Trees

Ilmastonmuutos

Sharp on tietoinen ilmastonmuutoksen materiaalisista vaikutuksista liiketoiminnassaan.

Ilmastonmuutos

Viime vuosien äärimmäiset sääolot, jotka mitä ilmeisimmin johtuvat ilmastonmuutoksesta, ovat lisänneet luonnonmullistuksia kaikkialla maailmassa. Etenkin taifuunit, hurrikaanit, paikalliset rankkasateet ja tulvat voivat aiheuttaa valtavaa tuhoa niin ihmisille kuin yritystoiminnallekin.

Tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen ensisijainen aiheuttaja on maapallon ilmaston lämpeneminen, mikä puolestaan johtuu hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjen lisääntymisestä. 

A polar bear stood on floating ice

Sharp toimii puhtaan energian puolesta

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyrkivä Pariisin sopimus astui voimaan marraskuussa 2016. Sen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajoitetuksi alle 1,5 asteeseen. Lisäksi sopimuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöt tulisi eliminoida vuoteen 2050 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on laadittu SHARP Eco Vision 2050. Pitkän aikavälin ympäristövisiossa asetetaan kaksi kriittistä kestävän kehityksen tavoitetta vuodelle 2050: luoda puhdasta energiaa enemmän kuin mitä Sharpin koko toimitusketjussa kulutetaan energiaa sekä nollata hiilidioksidin nettopäästöt Sharpin kaikessa liiketoiminnassa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on jo käynnissä hankkeita.

Sharp ymmärtää ilmastonmuutoksen merkittävät vaikutukset liiketoimintaan sekä riskien että mahdollisuuksien osalta. Tulemme julkistamaan ilmastoon liittyvää tietoa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän FSB:n (Financial Stability Boards) perustaman ilmastoraportointityöryhmän TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti.

People high-fiving