Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee
Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee

Käyttöturvallisuustiedotteet - Safety Data Sheets

Käyttöturvallisuustiedotteessa (SDS) kerrotaan kemiallisen aineen ominaisuudet sekä annetaan toimintaohjeet kemikaalin tai sitä sisältävän tuotteen käsittelystä onnettomuustapauksessa.

Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)

Sharp pyrkii varmistamaan asiakkaidensa hyvinvoinnin muun muassa huolehtimalla, että yhtiön tuotteiden valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja käsitellään turvallisesti. Esimerkiksi kopiokoneen väriaine ja kehite voivat olla väärin käsiteltyinä haitallisia. Koska kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ja menettelytavat ovat myös tärkeitä, seuraamme erittäin tarkasti kaikkia kemikaaliprosessin osia käyttöturvallisuustiedotteiden avulla.

Käyttöturvallisuustiedotteiden avulla seuraamme, että kemikaaleja käytetään turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan kemiallisen aineen ominaisuudet sekä annetaan toimintaohjeet kemikaalin tai sitä sisältävän tuotteen käsittelystä onnettomuustapauksessa. Käyttöturvallisuustiedotteiden avulla varmistamme, että tunnemme kemikaalien ominaisuudet ja että Sharp ja Sharpin asiakkaat voivat käyttää niitä sisältäviä tuotteita turvallisesti.
 

Woman working at home office with laptop and printed documents