Chemicals
Chemicals

EU REACH Regulation

Sharp Code of Conduct On Substances of Very High Concern (SVHCs).

EU REACH Regulation

Euroopan unionin asetus (EY 1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista astui voimaan 1.6.2007. Yksi asetuksen tavoitteista on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien haitoilta kestävän kehityksen yleisessä viitekehyksessä. 

Sharp tukee tätä tavoitetta ja toimintaperiaatteidensa mukaisesti toimii lakien ja määräysten noudattamisessa ennakoivasti. Rohkaisemme aktiivisesti koko organisaatiota ja kaikkia muitakin edistämään ympäristöasioiden hallintaa, kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta lisääviä hankkeita.
 

A man stood in front of a sunset