People shaking hands
People shaking hands

Arvomaailma

Työntekijät ovat yrityksessämme tärkeimmässä asemassa.

Lue lisää

Sharpin kulttuuri

Uskomme, että menestys perustuu miellyttävään työympäristöön ja hyviin arvoihin, joita kaikki mielellään noudattavat. Osallistavassa yrityskulttuurissa kaikki pyrkivät jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.

Välitämme ympäristöstä

Me olemme myös sitoutuneita laajempaan sosiaaliseen vastuuseen toimintaamme ja tuotteisiimme liittyen. Kestävyysstrategiamme ei pyri pelkästään täyttämään vallitsevan lainsäädännön vaatimukset vaan jokainen osa-alue, joka vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti yhteiseen ympäristöömme, alkaen aikaisesta tuotesuunnitteluvaiheesta jatkuen tuotantoon ja edelleen kierrätykseen, on jatkuvasti tarkkailun ja kehityksen alaisena.

Leaves