Hands holding a plant
Hands holding a plant

Vihreät tuotteet

Suunnittelemamme tuotteet säästävät energiaa ja raaka-aineita koko elinkaarensa ajan.

Ympäristötietoisten tuotteiden ja laitteiden kehittäminen

Sharp kutsuu ympäristötietoisia tuotteitaan "Vihreiksi tuotteiksi" (GP). GP-vakiotaulukon sisältö - eli kehitystavoitteiden mittapuu - tarkistetaan vuosittain. Näin varmistamme, että Sharpin tuotteiden ympäristöystävällisyys paranee jatkuvasti.

Sharpin GP-ohjeissa määritellään kehittämisen ja suunnittelun kriteerit seitsemän käsitteen mukaisesti. Ohjeet ovat olleet käytössä Sharpin kaikilla tuotekehitysosastoilla vuodesta 1998 lähtien.

Tuotekehityksessään Sharp asettaa määrättyjä tavoitteita GP-ohjeiden perusteella laaditun GP-vakiotaulukon mukaisesti. Koevalmistus- ja sarjatuotantovaiheissa määritellään, miten hyvin valmis tuote vastaa näitä tavoitteita. Lisäksi Sharp vahvistaa jatkuvasti vaatimustenmukaisuusjärjestelmiään tuotteita koskevien ympäristölakien ja -määräysten muutosten mukaisesti eri maissa. Tilivuonna 2019 Sharpin myynti- ja valmistusosastot ASEAN-maissa, Euroopassa ja Lähi-idässä tekivät yhteistyötä uuden organisaatiorakenteen kehittämiseksi lakien ja määräysten noudattamisen hallintaan.

Hands holding a cartoon

Konseptimme

Energiansäästö ja energiantuotanto

Tuotteiden energiaa säästävät tai energia tuottavat ominaisuudet parantavat tehokkuutta ja vähentävät tuotteiden energiankulutusta.

Resurssienhallinta

Tuotteemme on suunniteltu säästämään resursseja ja käyttävien materiaalien määrää koko elinkaarensa ajan.

Kierrätettävyys

Tuotteemme suunnitellaan helposti purettaviksi ja materiaalit kierrätettäviksi.

Käyttöturvallisuus ja hävittäminen

Tuotteemme ovat turvallisia käyttää ja ne on helppo hävittää turvallisesti. Emme käytä materiaaleja, jotka voivat olla haitallisia terveydelle tai ympäristölle.

Ympäristöystävällisten materiaalien ja osien käyttö

Tuotteemme valmistetaan ympäristöystävällisistä materiaaleista. Käytämme kierrätysmateriaaleja ja biopohjaisia muoveja.

Akkuja ja pakkauksia koskeva ympäristötietoisuus

Pyrimme jatkuvasti vähentämään käytettävien pakkausmateriaalien määrää ja suunnittelemme tuotteemme siten, että akkujen ja paristojen poistaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Vapaaehtoinen kuvantamislaitteita koskeva sopimus

Sharpilla on pitkä kokemus tuotteidensa ympäristöominaisuuksien parantamisesta. Olemme sitoutuneet eurooppalaiseen Industry Voluntary Agreement On Imaging Equipment -sopimukseen (toimialan vapaaehtoinen kuvantamislaitteita koskeva sopimus) ja EU:n energiatehokkuutta koskevaan toimintasuunnitelmaan.

People working in an office