Green leaves depicting Sharp's Eco Vision
Green leaves depicting Sharp's Eco Vision

Sharp Eco Vision 2050

SHARP Eco Vision 2050 - pitkän aikavälin ympäristötavoitteet

Pitkän aikavälin ympäristötavoitteet

TKansainvälisesti on todettu, että meillä on jo kiire hillitä maailman yhä pahenevia ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta, luonnonvarojen ehtymistä ja muovisaastetta. Halu löytää ratkaisuja näihin suuriin ongelmiin jouduttaa toimenpiteitä kaikkialla maailmassa. Valtiot pyrkivät saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, noudattamaan Pariisin sopimusta ja .

Sustainability Venn diagram

Kehittämään kiertotaloutta

Vuonna 2019 Sharp laati pitkän aikavälin ympäristövisionsa, Sharp Eco Vision 2050:n. Se perustuu Sharpin ympäristöpolitiikan vuonna 1992 määriteltyyn perusajatukseen: "Luomme ympäristötietoisen yrityksen, jonka toiminta perustuu vilpittömyyteen ja luovuuteen". Sharpin tavoitteena on toteuttaa kestävä globaali toimintaympäristö vuoteen 2050 mennessä kolmen osa-alueen pitkän aikavälin tavoitteiden osalta: 

Ilmastonmuutos - Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi Sharp pyrkii laajentamaan puhtaaseen energiaan perustuvien tuotteiden ja palvelujen valikoimaa sekä vähentämään yritystoiminnastaan, tuotteistaan ja palveluistaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Resurssien kierrätys - Edistämme kiertotaloutta kierrättämällä tuotteita ja vähentämällä toiminnassamme syntyvää jätteen määrää. Näin pienennämme ympäristövaikutustamme.

Turvallisuus - Terveydelle, ympäristölle ja ekosysteemeille haitallisia kemikaaleja käsitellään tiukkojen sääntöjen mukaisesti ja niiden käyttöä rajoitetaan haittavaikutusten vaaran eliminoimiseksi.

Sharp laatii keskipitkän aikavälin ympäristötavoitteet jokaiselle osa-alueelle. Niissä määritellään yksittäisiä toimenpiteitä ja kvantitatiivisia tavoitteita, joiden avulla nopeutamme pitkän aikavälin ympäristövision saavuttamista.


 

Circular economy illustration