Chemicals
Chemicals

Kemikaalien käsittely

Sharp pyrkii ympäristöystävällisyyteen kaikessa toiminnassaan.

Vastuullinen kemikaalien käyttö

Sharpin tuotteet koostuvat lukuisista osista ja materiaaleista, ja ne sisältävät myös monenlaisia kemikaaleja. Kemikaaleja käytetään myös tehtaidemme tuotantoprosesseissa. Sharpin tuotteiden sisältämät kemikaalit parantavat tuotteiden laatua ja suorituskykyä. Olemme kuitenkin erittäin tietoisia siitä, että joillakin kemikaaleilla voi väärin käsiteltynä olla haitallisia vaikutuksia luontoon ja ihmisten terveyteen. 

Aiemmin kemiallisten aineiden aiheuttamat päästöt ja ympäristöongelmat olivat arkipäivää. Nykyään monissa maissa yritysten edellytetään käsittelevän kemikaaleja tarkkojen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Sharp pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään kestävän kehityksen periaatteita ja osallistuu kemikaalilainsäädännön kehittämiseen aktiivisesti.

Globe illustration

Kemikaalien käsittely

Kemikaaleista aiheutuvat saasteet ja ympäristöongelmat olivat aikaisemmin tavallisia. Nykyään monissa maissa yritysten edellytetään käsittelevän kemikaaleja asianmukaisesti ongelmien välttämiseksi sekä toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kemikaalien merkinnöille voidaan asettaa vaatimuksia, ja joidenkin kemikaalien käyttö saatetaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Määräykset voivat myös liittyä ilmakehään tai vesistöihin pääsevien aineiden määrien ilmoittamiseen, työskentely-ympäristön valvontaan ja työntekijöiden terveyden seurantaan.

Ympäristöpolitiikkamme perusajatus on: "Luomme ympäristötietoisen yrityksen, jonka toiminta perustuu vilpittömyyteen ja luovuuteen". Sen mukaisesti Sharpin toimintaperiaatteissa annetaan alla kuvatut määräykset kemikaalien käsittelystä. Määräykset ovat voimassa olevien ympäristölakien ja -määräysten sekä paikallisten sopimusten mukaisia. 

Chemicals