A man using a computer

Mitä Sharpin turvalliseen IT-palveluun kuuluu?

Palveluumme kuuluu, että Sharp ottaa täyden vastuun yrityksesi IT:stä. Se tarkoittaa yrityksenne koko IT:n tai sen osan hoitamista kiinteää kuukausimaksua vastaan. Palvelut voivat sisältää ympärivuorokautisen valvonnan, tukitoiminnot sekä laitteiston hankinnat ja rahoituksen.

IT-kumppania etsittäessä on otettava huomioon monia asioita. Seuraavaksi tuomme esille viisi tärkeintä:

#1: Tietoturva

Maailman muuttuessa yhä verkottuneemmaksi on tärkeää, että tietosi ja järjestelmäsi ovat turvassa. Siksi on tärkeää, että IT-palveluntarjoajasi on kokenut ja pystyy pitämään järjestelmäsi ajan tasalla ja suojattuna. Luotettavan kumppanin avulla vapautat oman henkilöstösi aikaa IT-asioista.  Palvelumme avulla saat käyttöösi asiantuntijoidemme laajan osaamisen.

#2: Prosessien tehostaminen

Sharpin IT-palveluilla, voit tehostaa prosessejasi. Tyypillisesti tehostaminen näkyy mm. automatisaatio asteen nousuna, IT-palveluiden saatavuuden parantumisena sekä tietoturvan kohentumisena.  Kun ulkoistat IT-toimintasi Sharpille, voitte   keskittyä liiketoimintanne kehittämiseen.

#3:  Selkeät kustannukset

Kolmas keskeinen etu Sharpin palveluissa on kustannusten ennustettavuus ja selkeys.. Voit yhdessä meidän kanssamme määritellä palvelut, joka vastaavat juuri sinun yrityksesi yksilöllisiä tarpeita. Autamme teitä seuraamaan ja hallitsemaan paremmin IT-kustannuksianne.

#4: Keskity liiketoiminnan kasvattamiseen

Kun yrityksesi kasvaa, myös henkilöstön, asiakkaiden ja yrityksen  muut vaatimukset kasvavat.. Yrityksellä tulisi olla riittävä osaaminen sekä hallita tulevaisuuden muutokset ja uhkakuvat.  Luotettava IT-kumppani kasvaa samaa tahtia yrityksesi kanssa, ja palveluihinne voidaan sovittaa uusia palveluja aina tarvittaessa.

#5:  Toimiva IT kilpailuetuna

Toimivat IT, joka skaalautuu kasvun mukana antaa yritysellenne selkeää kilpailuetua kilpailijoihinne verrattuna.

Luotettavan IT:n avulla yrityksenne on helpompi varmistaa laadukkaampi asiakaskokemus. Laadukas IT on monessa mukana ja näkyy arjessa mm. myyntitiimin toimivuudessa tai nopeampina nettisivuina sekä järjestelmien toimintavarmuudessa.