Reception-sign-in-screen

Vierailijahallinta

Vierailijahallinnan avulla vierailijoiden rekisteröinti ja seuranta sujuu turvallisesti ja tehokkaasti

Ota yhteyttä
Muut palvelut ja ratkaisut

Mitä vierailijahallinta on?

Vierailijahallinnan avulla yritykset rekisteröivät niiden eri toimitiloissa käyvät vierailijat ja seuraavat kävijävirtaansa. Useimpien yritysten tiloissa käy ainakin jonkin verran vierailijoita - tavarantoimittajia, asiakkaita, alihankkijoita ja omia työntekijöitä. On tärkeää olla selvillä siitä, keitä milloinkin on paikalla ja missä he ovat. Tiloissa oleskelijoiden tuntemisen lisäksi tiedot ovat tärkeitä esimerkiksi tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa.

 

receptionist-visitor-sign-in-screen

Turvaa organisaatiosi ihmiset ja toimipisteet

Aikaa ja rahaa säästäviä ratkaisuja

Vierailijahallinta

Kosketukseton kirjaaminen on esimerkki vierailijahallintaohjelmistosta, jolla kävijät voidaan rekisteröidä digitaalisesti.

Järjestelmä tallentaa kävijän nimen, hänen yrityksensä nimen, vierailun päivämäärän ja kellonajan sekä sen henkilön nimen, jonka luo kävijä on menossa. Älykäs ohjelmisto lähettää automaattisesti sähköpostiviestin työntekijälle, jota vieras on tullut tapaamaan. Viesti sisältää vierailijan tiedot ja valokuvan, joiden avulla voidaan varmistaa, että kyseinen henkilö on oikeassa paikassa. Tiedot auttavat myös valmistautumaan tapaamiseen. Järjestelmällä voidaan myös tiedottaa vierailijoille yrityksen turvallisuuskäytännöistä ja -ohjeista.

Vierailijoiden ei tarvitse odotella, että heidän tulostaan ilmoitetaan ensin puhelimitse ja heidät tullaan vasta sitten hakemaan vastaanotosta. Vierailijahallintajärjestelmä säästää kaikkien työtä ja aikaa. 

Sujuva ilmoittautuminen älykkään tekniikan avulla antaa vierailijoille hyvän ensivaikutelman. Samalla toimintakustannukset alenevat ja työntekijät vapautuvat tuottavampaan työhön.
 

Visitor management kiosk sign-in

Vierailijoiden turvallisuus

Seuranta & paikannus

Pandemia-aikana ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa vierailijahallintajärjestelmästä on paljon hyötyä. Sen avulla on huomattavasti helpompi selvittää, keitä kaikkia on talossa vaikkapa paloharjoituksen alkaessa. 

Tiedot ovat ajan tasalla ja luotettavasti jäljitettävissä. Koska järjestelmä on helppokäyttöinen, kävijät myös todennäköisemmin viitsivät kirjautua ulos poistuessaan talosta. 

Vähennä kosketuspintoja ja paranna koronaturvallisuutta vierailijahallinnassa OnLocation Mobile-mobiilisovelluksen avulla

Sharpin kaikkien aikojen innovatiivisin mobiilisovellus. OnLocation-sovelluksen voi ladata kaikkiin älypuhelimiin. Se on täysin etänä toimiva viestintäväline, jonka avulla yritykset ja työntekijät viestivät helposti missä ja milloin vain:

  • Automaattinen paikkaperusteinen kirjautuminen
  • Tärkeät tiedotukset - vaaratilanteet, ilmoitukset tunkeilijoista ja muut tiedotteet
  • Pikailmoitukset hätätilanteista - yhteys nimettyihin turvallisuusyhteyshenkilöihin nopeasti napin painalluksella
  •  Arvioitu päättymisaika - riskialtista työtä tekeviin työntekijöihin ja palveluntarjoajiin otetaan yhteyttä, jos he eivät ole kirjautuneet ulos määräaikaan mennessä
  • Etäkirjautuminen - etätyötä tekevät voivat kirjautua työskentelypaikastaan käsin, mikä parantaa riskityötä tekevien turvallisuutta ja pitää turvallisuusyhteyshenkilöt ajan tasalla
  • Follow me -toiminto - riskialtista työtä tekevät, etätyöntekijät ja yksin työskentelevät saavat turvaa Follow Me -toiminnosta, joka ilmaisee heidän olinpaikkansa joko paikannuksen tai jatkuvan seurannan avulla.

Sharpin vierailijahallintajärjestelmä on täydellinen kokonaisratkaisu. Lue lisää OnLocation mobiilisovelluksesta ja vierailijoiden automaattisesta ilmoittautumisesta.
 

Visitor management app sign-in

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Tietosuoja-asetuksen ja lakien mukainen

Vierailijahallinta on GDPR:n mukainen pilvipohjainen järjestelmä. 

Tietoja tallennetaan ainoastaan ilmoittautumista ja seurantaa varten. Tietojen käytöstä annetaan vierailijoille tietoa täysin avoimesti ilmoittautumisen yhteydessä. 

Aikaisemmin vierailijoiden tiedot kirjattiin yrityksissä paperille, jolloin kävijän tiedot nimeä, auton rekisterinumeroa ja puhelinnumeroa myöten saattoivat olla kenen tahansa nähtävillä eikä näiden tietojen käsittelylle ollut sen kummempia sääntöjä. Nyt yritykset voivat osoittaa sekä ulkopuolisille kävijöille että omalle väelle, että heidän tietoihinsa pääsevät käsiksi vain ne, joiden työn kannalta se on välttämätöntä.

Visitor Management signature