Ota yhteyttä

Tapaustutkimus – Sharpin energiansäästöratkaisu Smart Chap

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka Smart Chap auttaa omakotiasujia Saksassa tekemään aurinkoenergialaitteestaan tehokkaamman.

Asunnon oikean infrastruktuurin avulla voidaan jatkaa aurinkoenergian käyttöä pitkään auringon laskettua. Sharpin älykäs energianohjausjärjestelmä Smart Chap voi tehokkaasti käyttää asuntoasi vapaasti saatavilla olevan – toki usein ennakoimattoman – auringonvalon avulla koko päivän.

Smart Chap voi olla käytössä asunnoissa, mihin on asennettu aurinkokennopaneelit ja akkuratkaisu. Päivän aikana tuotettu energia varastoidaan ja se voidaan käyttää tehokkaasti, milloin tahansa.

Smart Chap analysoi asunnon energiankäytön ja ohjaa energiaa, jota käytetään kotitalouden laitteisiin ja muihin varusteisiin, jotta se käytetään niin tehokkaasti kuin mahdollista. Järjestelmä voi ottaa vastaan tietoa asunnon eri laitteista Smart Grid Ready‑-käyttäjäliittymän, tai langattomien pistorasioiden tai releen kautta.

Laitteet voidaan kytkeä päälle tai sammuttaa ennakkoon määrättyjen ehtojen mukaan, esimerkiksi kytkemällä päälle ajankohtina, jolloin aurinkoenergiaa on runsaasti tai tietyssä järjestyksessä.

Käytettäessä Smart Chapia energian varastointiin ja kulutukseen asunto voi tuottaa jopa 95 prosenttia sähkötarpeestaan kesäkuukausien aikana, ja jopa 80 % keskimäärin vuoden muina kuukausina.

Kuvaamme, mitä tämä merkitsee omakotitalon omistajalle todellisessa elämässä tutkimalla taloa Rendsburgissa, Saksassa, missä energiankulutusta on rekisteröity ja valvottu koko vuoden ajan.

Ennen aurinkoenergiajärjestelmän asennusta

  • Vuosittainen kulutus: 2 700 kWh kotitaloussähkö + 1 000 kWh lämpimän hanaveden lämmitys (kaasunkulutus)
  • Ei aurinkokennopaneeleita eikä omaa lämminvesipumppua

Asennettu laitteisto

Aurinkoenergian tuottamista varten asennettiin aurinkopaneeleita katon etelä- ja länsisivulle. Jotta tätä energiaa voitaisiin käyttää, vaihtovirta on muunnettava tasavirraksi. Tätä tarkoitusta varten käytettiin Victron akkutaajuusmuuttajaa. Energian varastointia varten taajuusmuuttaja liitettiin akkuun 5 kWh:n tehoisella varastointikapasiteetilla.

Tässä asennuksessa omakotitalon omistaja asensi lisäksi Smart Grid Ready‑lämminvesipumpun lämmintä hanavettä varten. Huoneiden lämmitys ja lämmin vesi ovat yleensä asuntojen suurimmat energiankuluttajat. Lämpöpumput käyttävät ympäristön lämpöä, mutta usein vaaditaan lisäenergiaa muista energialähteistä kylmän vuodenajan aikana koko energiatarpeen kattamiseksi. Yksi osa tästä ylimääräisestä energiatarpeesta voidaan nyt tuottaa aurinkoenergian muodossa Smart Chapin avulla.

Aurinkokennopaneeleiden tuottaessa ylimääräistä energiaa lämpöpumppu aktivoituu Smart Chapin kautta. Tämä on kannattavaa kahdella tavalla: lämpöpumppu kuluttaa 1 kWh aurinkoenergiaa tuottaakseen 3–4 kWh lämpöä, ja samalla fossiilisten polttoaineiden kulutusta voidaan vähentää.

Smart Chap -energiaohjausyksikkö on asennettu kytkinrasiaan ja käyttää laitteen kaikkia etuja hyväkseen. Sitä voidaan valvoa valitusta paikasta Smart Chap -sovelluksen kautta, joka on saatavana iOS-, Android- ja Windows -käyttöjärjestelmille.

Tulos vuoden jälkeen

Vuosittainen sähkönkulutus oli 1 000 kWh, mikä sisälsi sähkön lämpimän hanaveden lämmitystä varten. Tämä tarkoittaa 1 700 kWh:n sähkönsäästöä.

Kun lämminvesipumppu lämpimän hanaveden lämmitykseen ilman kaasunkäyttöä oli asennettu, tuli kaasunsäästöä 1 000 kWh.

Vuoden aikana akku kävi läpi 200 sykliä, ts. latausprosessit ja niiden jälkeisen purkautumisen. Kannattaa huomata, että käytetyn akun takuu on 5 000 sykliä, mikä tarkoittaa sitä, että samalla käyttötaajuudella akku kestää noin 25 vuotta.

Kesäkuukausien aikana järjestelmä näytti, mihin siitä oli, kun sen omavaraisuus nousi 97 prosenttiin toukokuussa ja 96 prosenttiin heinäkuussa.

Muita avainlukuja:

  • Sähkökustannusten lasku 65 %.
  • Pienentyneet sähkökustannukset ensimmäisen vuoden aikana: 500 euroa (vuosittainen nousu kohonneiden sähköhintojen takia).
  • Omavaraisuus huhtikuusta syyskuuhun: >90 %.
  • Lämpöpumpun sähkönkulutus: 700 kWh (400 kWh suorasta aurinkoenergiasta ja 300 kWh sähköverkosta).

Aurinkoenergiaan siirtymisen edut

Ympäristöön liittyvien etujen lisäksi uusiutuvan energian käyttö tarkoittaa myös korkeampaa omavaraisuusastetta, pienempää riippuvuutta yleisestä sähköverkosta ja näin ollen välttymistä äkkinäisten sähkönhintojen nousun vaikutuksilta. Nyt on kannattavampi ja tärkeämpi ajankohta käyttää hyväksi aurinkoenergiaa.

Ota yhteyttä

HERMAN LUNDQUIST
Nordic Marketing Director
herman.lundquist@sharp.eu

Social