Ota yhteyttä

Suurimman mahdollisen itsenäisyyden saavuttaminen

Innovatiivisten varastointiratkaisujen ansiosta sähköverkosta riippumattomuus on nyt suurempaa kuin koskaan: Aurinkoenergiajärjestelmän ja akuston yhdistelmä kattaa jopa 80 % kotitalouden energiantarpeesta, vuodenajasta riippuen.

Omatarvetuotannon mahdollisuuksia aurinkoenergian avulla on rajoitettu pitkään. Päivän aikana tuotettiin enemmän sähköä kuin tarvittiin, eikä yöllä omaa sähkötehoa ollut saatavana.

Innovatiivisten tallennusratkaisujen tullessa käyttöön tätä suhdetta voidaan nyt nostaa jopa 80 %:iin, sääolosuhteista riippuen. Päivän aikana tuotettua energiaa tallennetaan ja sitä voidaan käyttää milloin tahansa, myös yöllä.
Akun ollessa täysin ladattu järjestelmä jatkaa syöttöä omaan kulutukseen. Ylijäämäenergiaa syötetään julkiseen sähköverkkoon.

Aurinkoenergian käyttö päivällä

Aurinkoenergiajärjestelmän ja varaston päivittäinen toiminta:

Aamu

Aurinkoenergiajärjestelmällä tuotettava energia käytetään omaan kulutukseen. Ylijäämäenergia tallennetaan akustoon.

Iltapäivä

Akun ollessa täysin ladattu järjestelmä jatkaa syöttöä omaan kulutukseen. Ylijäämäenergiaa syötetään julkiseen sähköverkkoon.

Ilta

Auringonlaskun jälkeen järjestelmä käyttää akustoon varastoitua energiaa omaan kulutukseen.

Myös yöllä järjestelmä syöttää tallennettua energiaa. Jos akuston kapasiteetti ei riitä, lisätehoa otetaan julkisesta sähköverkosta.  

Akkuosaaminen

Aurinkoakun valinta – tärkeät asiat

Energiaratkaisujen toimittajana Sharp tarjoaa — valosähkömoduulien (PV-moduulien) lisäksi —akustoratkaisuja erilaisia tarpeita varten, jotta asiakkaat saavuttaisivat suurimman mahdollisen riippumattomuuden energian toimittajista.

Akkukonseptit

Markkinoilla olevat akkukonseptit eroavat toisistaan ensinnäkin tarvittavien komponenttien osalta. Akkukonseptista riippuen ne sopivat parhaiten joko täydentämään olemassa olevaa PV-järjestelmää, tai kokonaisina ratkaisuina uusiin asennuksiin.

Akun kapasiteetti (kWh)

Käytettävissä oleva akun kapasiteetti kilowattitunteina ilmaisee, kuinka paljon energiaa täysin ladatusta akusta voidaan saada. Usein ilmoitetaan myös nimellinen (kokonais)kapasiteetti, mutta sitä ei yleensä voida täysin hyödyntää. Näiden arvojen ero on ns. purkaussyvyys (DOD, Depth of Discharge).
Esimerkki: Akun varastointikapasiteetti on 16 kWh purkaustaso 50 %; siten 8 kWh on saatavilla (50 % 16 kWh:sta). Kotisi vaatima akkukapasiteetti riippuu PV-järjestelmäsi koosta, kotisi energiankulutuksesta ja haluamastasi energiariippumattomuuden asteesta. Oikean tallennusratkaisun avulla saatavilla oleva kapasiteetti voidaan hyödyntää kokonaan ja voidaan saavuttaa suurin mahdollinen riippumattomuus sähköverkosta.

Teknologia

Markkinoilla on kaksi merkittävää akkuteknologiaa: litium-ioniakut ja lyijyakut. Molemmilla teknologioilla on etunsa ja haittansa. Lyijyakut ovat yleisiä ja markkinoilla hyviksi havaittuja, mutta ne ovat raskaita ja vaativat suuren tilan. Litium-ioniakuilla on suurempi purkaustaso, suurempi hyötysuhde ja ne ovat kevyempiä, joten niitä käytetään esimerkiksi korkealaatuisissa sähköautoissa.

Tila

Lyijy- ja litium-ioniakuilla on erilaiset vaatimukset esimerkiksi asennuspaikan suhteen, esimerkiksi liittyen huoneen kokoon ja lattian kuormitukseen. Tästä syystä on tärkeää selvittää etukäteen, mihin akku sijoitetaan talossa.

Takuu

Tuotetakuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Suorituskykytakuu varmistaa akun suorituskyvyn minimitason sen vähentyessä takuuajan aikana ja usein myös määritellyn täysien syklien vähimmäismäärän suhteen. Näiden takuiden kattamat asiat riippuvat valmistajasta.

Täydet syklit

Toimenpidesarja akun lataamisesta täyteen ja purkamisesta purkaustasoonsa on nimeltään täysi sykli. Täysi sykli voi koostua useammasta osittaisesta syklistä (lataus ja purkaus). Takuuaikana tulee päästä syklien maksimimäärään. Tulee ottaa huomioon, että syklien määrä viittaa määriteltyyn purkaustasoon.

Kysy Sharp-asentajayhteistyökumppanilta suosituksia akkujärjestelmäksi, joka parhaiten sopii tarpeisiisi.